Gri Kahve Temalı Facebook Kapağı.png
Gri Kahve Temalı Facebook Kapağı.png

Tez 4: Evrenselcilik ve komüniteryanizm, karşıt olmaktan çok hümanizmin iki türü olarak birbirine bağımlıdır. Tekil eşitliğin ontolojisiyle yüzleşirler.

Gri Kahve Temalı Facebook Kapağı.png

Tez 3: 1989 sonrası dünya düzeni, büyük yapısal eşitsizlikleri ve baskıyı üreten bir ekonomik sistemi, onur ve eşitlik vadeden bir yargısal-politik ideoloji ile birleştirdi. Bu büyük istikrarsızlık kendi çöküşüne neden oluyor.

Gri Kahve Temalı Facebook Kapağı.png

Sömürgeci yayılma ilk başladığında, bilinmeyene doğru bir sıçramaydı. Bu sıçrama bir kez gerçekleştirildiğinde, yayılma temelde işgal edilecek halkların ve ülkelerin hangi veçhelerinin işgali kolaylaştırabileceğini bulmakla ilgiliydi. Sömürgecilerin bilişsel yatırımları söz konusu olduğunda, nüfuz etme, yağmalama ve yok etme/asimilasyon olasılığı diğer tüm düşüncelerin önüne geçmişti.

Gri Kahve Temalı Facebook Kapağı.png

Hukuktaki kuir feminist proje, devletin ve onun çeşitli kollarının kesişimsel ve tarihsel olarak konumlanmış bir analizini talep eder; bizi ceza hukukunun sınırlarının ne olabileceğini ve devletle nasıl ilişki kurmak istediğimizi düşünmeye zorlar.

“Eşitliközgürlük” terimi aslında kavramdan çok bir önermedir. Siyasi alanı belirleyen aporetik bir duruma işaret eder. Balibar’ın farklı anlamlarını çağrıştıracak şekilde yeniden karakterize ettiği “portmanteau” olarak açıklamaya çalıştığı “eşitliközgürlük” doğası gereği tek biçimli değildir.

Gri Kahve Temalı Facebook Kapağı.png

Aklımızdaki bazı inatçı sorularla Jacques Rancière ile Paris’teki evinde buluştuk. İşçi özgürleşmesi düşünürü, yaşamı boyunca eşitlik fikrine derinden bağlıydı ve bilir kişilerin [knower] kibrini ve otorite figürlerini yapısöküme uğrattı. Filozof, bu teorik temelden yola çıkarak virüsün etkisi altında, uzmanların sözlerinin diğerlerini boğduğu ve belirsiz yaşamları tekrar sessizliğe yönelttiği bu tarihsel kesite nasıl bakıyor?