Gri Kahve Temalı Facebook Kapağı.png

“Anayasal kriz” daima bir yargı içerir; şeylerin olağan düzeninden (hangi öncül kritere göre “normal”) bir sapmayı ya da endişe duyulması gereken bir tür başarısızlık veya geri gidişi (niçin ve kim tarafından endişe duyulmalı) ifade eder.

Gri Kahve Temalı Facebook Kapağı.png

Kapitalist modernite dünyasında, doğası gereği özgürleştirici veya anti-emperyalist yasal doktrin, kural, kurum, teori veya rejim yoktur: mevcut koşullara bağlı olarak, herhangi bir uluslararası hukuk doktrini, kurumu, teorisi veya rejimi, kapitalist emperyalist gündemin hizmetine sunulacaktır. Aksine inanmak, entelektüel açıdan saflık ve politik olarak sorumsuzluk olur.

Gri Kahve Temalı Facebook Kapağı (1).png

Tarihinin büyük bir kısmında bizim bildiğimiz şekliyle Marksist gelenek tek bir devlet teorisinden yoksundur. Bu durum büyük ölçüde Marksizm’in iki ana kurucu figürünün bıraktığı bir miktar çelişkili mirasla açıklanabilir.

Gri Kahve Temalı Facebook Kapağı.png

Yüzün silinmesi, ölülerin ortadan kaldırılması ve sosyal mesafe, bu yönetimselliğin temel araçlarıdır ve güç sahiplerinin üzerinde anlaşmaya varılan beyanlarına göre, sağlık korkusu sona erdiğinde bile bunların sürdürülmesi gerekir.

Gri Kahve Temalı Facebook Kapağı (1).png

1990’ların başındaki küresel krizin başlangıcından beri, geniş ölçekte farklı solcuların yer almaya çalıştığı, refah devletini yeniden yapılandırma hakkındaki siyasi tartışmalar yoğunlaştı. Kapitalist devlet, burjuva partileri ve sol eğilimler, sosyal yardımların artık ömür boyu süren çalışmaya bağlı olmaması; ancak yeni ve daha esnek istihdam biçimlerine daha uygun olması gerektiği konusunda hemfikirdir.

Gri Kahve Temalı Facebook Kapağı.png

Son birkaç yılda TERFizmin (trans dışlayıcı radikal feminizm) yükselişi, radikal feminizmin siyasi ve entelektüel bir hareket olarak seyrini sürdürdüğüne dair inancımı kuvvetlendirdi. Radikal feministlerin kendilerini bir kez daha dindar Sağ ile iş birliği içinde bulmaları bir tesadüf mü -daha ziyade retorik bir soruydu-?