YAYIN PROGRAMI

                                                                                                              

 • İnsan Hakları Üzerine Yedi Tez: (3) Neoliberal Kapitalizm & Gönüllü Emperyalizm / Costas Douzinas / çev.: Cevher Elgin

 • İnsan Hakları Üzerine Yedi Tez: (4) Evrenselcilik ve Komüniteryanizm Birbirine Bağımlıdır / Costas Douzinas / çev.: Cevher Elgin

 • İnsan Hakları Üzerine Yedi Tez: (5) Depolitizasyon / Costas Douzinas / çev.: Cevher Elgin

 • İnsan Hakları Üzerine Yedi Tez: (6) Arzu / Costas Douzinas / çev.: Cevher Elgin

 • İnsan Hakları Üzerine Yedi Tez: (7) Kozmopolitanizm, Eşitlik ve Direnme / Costas Douzinas / çev.: Cevher Elgin

 • Sivil Özgürlükler / I. Podvolotskii / çev.: Furkan Yılmaz

 • Devletin Son Eylemi: Sönümlenmek / Pateris Stuçka / çev.: Furkan Yılmaz

 • Marksist Bir Hukuk ve Devlet Anlayışına Doğru / Nikolay Vasiliyeviç Krilenko / çev.: Furkan Yılmaz

 • Antroposenik Pandemi: Teşhir ve Karşılaşım Yasaları / Kathleen Birrell ve Tim Lindgren / çev.: Yusuf Enes Karataş

 • Çürüme Üzerine Düşünceler / Pablo Ghetti / çev.: Yusuf Enes Karataş

 • Yerli Olmanın Anlamını Kavramak ve Modern Hukuk Mitolojisi / Mark Harris / çev.: Yusuf Enes Karataş

 • Kuzeyin Sesi? / Abdul Paliwala / çev.: Yusuf Enes Karataş

 • Adalet ve Modern Hukuk Mitolojisi / Patricia Tuitt / çev.: Yusuf Enes Karataş

 • Aşırı Yasallık / Peter Fitzpatrick / çev.: Yusuf Enes Karataş

 • 'Saf Araçlar' Politikasına Doğru: Walter Benjamin ve Şiddet Sorunu / Sami Khatib / çev.: Mehmet Odabaşı

 • Agamben: Mesiyanik Hükümdarlık / Signe Larsen / çev.: Mehmet Odabaşı

 • Yeni Bir Şiddet Terminolojisi İçin / Tadas Vinokur / çev.: Mehmet Odabaşı

 • "Nicos Poulantzas'ın Kaybı: Anlaşılması Güç Bir Cevap" / Marco Diani (Röportaj) / çev.: Emek Ilgaz

 • Paylaşım Miti (Paylaşımcı Ekonominin Eleştirisi) / Daniel Pereira Campos & Gustavo Torrecilha & Bernardo de Souza Dantas Fico / çev.: Mehmet Öcal

 • Kapitalizm ve Küreselleşme Çağında Hukuki Öznellik / Anna Grear / çev.: Elif Ecem Doğan