top of page

Yamyam Manifestosu

Oswald de Andrade

Çev.: Yusuf Enes Karataş


Yalnızca yamyamlık bizi birleştirir. Sosyal olarak. Ekonomik olarak. Felsefi olarak. Dünyanın yegâne yasası. Bütün bireyciliklerin, bütün kolektivizmlerin maskelenmiş anlatımı. Bütün dinlerin. Bütün barış antlaşmalarının. Tupi olmak ya da olmamak işte tüm mesele bu. Bütün öğreti kitaplarına karşı. Gracchi’nin annesine karşı. Beni ilgilendiren şeyler, benim olmayanlardır. İnsan yasası. Yamyam yasası. Drama sergileyen tüm şüpheli Katolik efendilerden bıktık. Freud, kadın bilmecesine ve matbu psikolojinin öteki korkunç tiplerine bir son verdi.


Gerçeği gizleyen, dâhili dünya ile harici dünya arasındaki geçirimsiz unsurdu, kıyafetti. Giyinik adama karşı tepki. Amerikan filmleri bu tepkiden haberdar edecek. Güneşin oğulları, yaşayanların annesi. Göçmenler, köleler ve gezginler tarafından nostaljinin tüm ikiyüzlülüğü ile gaddar bir şekilde bulundu ve sevildi. Büyük yılanın ülkesinde. Tarihin hiçbir döneminde gramer kurallarına veya eski araç gereç koleksiyonlarına sahip olmadığımız için. Ve neyin şehir, neyin banliyö, neyin sınır ve neyin kıta olduğunu hiçbir zaman bilmedik. Brezilya’da bulunan tembel insanlar. Katılımcı bir bilinç, dini bir ritme sahip olan tembel insanlar.


Tüm konservelenmiş bilinç ithalatçılarına karşı. Yaşamın elle tutulur varoluşu. Ve Bay Levy Bruhl’un incelemesine göre mantık öncesi zihniyet. Carahiba devrimini istiyoruz. Fransız Devrimi’nden daha büyük bir devrim olan Carahiba devrimini. Bütün etkili isyanların insan doğrultusunda birleşmesi. Biz olmasaydık, Avrupa insan haklarıyla ilgili o zayıf beyanına bile sahip olamazdı. Amerika’nın ilan ettiği altın çağ. Altın çağ. Ve tüm kız çocukları. Nesil. Carahiba Brezilyası ile bağlantı. Oú Villegaignon print terre. Montaigne. Tabii insan. Rousseau. Fransız Devrimi’nden Romantizme, Bolşevik Devrimi’ne, sürrealist Devrim ve Keyserling’in teknikleştirilmiş barbarına. Yürüyoruz.


Asla din dersi almadık. Uyurgezer bir yasayla yaşıyoruz. Mesih’in Bahia’da doğmasını sağladık. Ya da Belém do Pará’da. Ama aramızda mantığın doğduğunu asla kabul etmedik. Baba Vieira’ya karşı. Komisyonunu kazanmak için, ilk borcumuzun yazarı. Okuma yazma bilmeyen kral ona şöyle demişti: bunu kâğıda yaz ama fazla uzun konuşma. Borç verildi. Brezilya şekeri kayda geçirildi. Vieira parayı Portekiz’de bıraktı ve bize laf kalabalığı getirdi. Ruh, ruhu beden olmadan tasarlamayı reddeder. Antropomorfizm. Antropofajik bir aşı ihtiyacı. Meridyen dinlerine karşı denge için. Ve yabancı sorgulara.


Biz, sadece kehanet dünyasına iştirak edebiliriz. İntikamın adalet kodifikasyonuna sahiptik. Ve Büyünün bilim kodifikasyonuna. Yamyamlık. Tabunun kalıcı olarak toteme dönüşmesi. Tersine çevrilebilir dünyaya ve nesnelleştirilmiş fikirlere karşı. Kadavra haline getirilmiş. Dinamik olan düşüncenin durağı. Sistemin bireysel kurbanı. Klasik adaletsizliklerin kaynağı. Romantik adaletsizliklerin. Ve iç fetihlerin unutulması.


Yollar. Yollar. Yollar. Yollar. Yollar. Yollar. Yollar.


Carahibalı içgüdüsü. Hipotezlerin yaşamı ve ölümü. Kosmos denkleminin 1. kısmından Kosmos aksiyomunun 1. kısmına. Varlık. Bilgi. Yamyamlık. Fabrika elitlerine karşı. Toprakla iletişim halinde. Asla din dersi almadık. Gerçekte yaptığımız şey Karnaval idi. İmparatorluğun Senatörü gibi giyinmiş Yerli. Pitt gibi davranmak. Ya da Alencar’ın güzel Portekiz duygularıyla dolu operalarında yer almak.


Biz komünizme çoktandır sahibiz. Sürrealist dile çoktandır sahibiz. Altın çağa.


Catiti Catiti

Imara Notiá

Notiá Imara

Ipejú.


Büyü ve yaşam. Fiziksel malların, ahlaki değerlerin ve haysiyet değerlerinin ilişkisine ve dağılımına sahiptik. Ve bazı gramer biçimlerinin yardımıyla birlikte gizemi ve ölümü nasıl dönüştüreceğimizi biliyorduk. Bir adama Yasanın ne olduğunu sordum. Olasılığın hayata geçmesinin garantisi olduğunu söyledi. O adamın adı Galli Matias idi. Onu yedim. Determinizm sadece gizemin olduğu yerde yoktur. Ama bununla ne yapmalıyız? Cape Finisterra’da başlayan insan hikâyelerine karşı. Tarihsiz dünya. İşaretsiz. Napolyonsuz. Sezarsız.


Kataloglar ve televizyon setleri aracılığıyla ilerlemenin sabitlenmesi. Sadece makineler. Ve kan naklediciler. Düşmanca arıtmalara karşı. Karavela gemiler ile getirilen. Bir yamyamın bilgeliği tarafından tanımlanan misyoner halkların gerçeğine karşı, Cairu Vikontu: -Bu sık sık tekrarlanan bir yalandır. Ama gelenler haçlı değildi. Onlar yediğimiz bir medeniyetten kaçanlardı çünkü biz bir Jabuti olarak güçlü ve intikamcıyız. Eğer Tanrı, Yaratılmamış Evrenin bilinciyse Guaraci de yaşayanların annesidir. Jaci bitkilerin annesidir.


Spekülasyona sahip değildik. Ancak sorgulama gücüne sahiptik. Dağıtım bilimi olan Politikamız vardı. Dünyevi-sosyal bir sistem. Göçmenler. Sıkıcı durumlardan kaçış. Kentsel skleroza karşı. Konservatuarlara ve sıkıcı spekülasyonlara karşı. William James’ten Voronoff’a. Tabunun toteme dönüşmesi. Yamyamlık. Pater familialar ve Leylek Ahlakının yaratılması: Şeylerin gerçek cehaleti + hayal gücü eksikliği + Merak yanlısının (pro-curious) önüne geçen bir otorite duygusu.


Tanrı fikrine ulaşmak için derin bir ateizmden uzaklaşmak gerekiyor. Ama Carahiba’nın buna ihtiyacı yoktu. Çünkü onun Guaraci’si vardı. Yaratılan hedef, Şeytan gibi tepki verir. Musa yolunu şaşırdıktan sonra. Bununla ne yapmalıyız? Portekiz’in Brezilya’yı keşfetmesinden önce Brezilya mutluluğu keşfetti. Meşaleli Yerli’ye karşı. Mary’nin Yerli oğlu, Catherine de Médici’nin vaftiz oğlu ve Don Antônio de Mariz’in damadı.


Mutluluk pudingin kanıtıdır. Pindorama’nın anaerkil düzeninde. Gelenek göreneğin Bellek kaynağına karşı. Kişisel deneyim yenilendi. Biz maddeciyiz. Fikirler kök salar, tepki verir, halka açık meydanlarda insanları yakar. Fikirleri ve diğer sakatlıkları bastıralım. Yollar boyunca. İşaretlere inanmak, araçlara ve yıldızlara inanmak. Gracchi’nin annesi Goethe ve VI. Don João’nun Mahkemesi’ne karşı.


Mutluluk, pudingin kanıtıdır. Yaratılmamış olarak adlandırılabilecek olanla Yaratık arasındaki mücadele, insan ile Tabusu arasındaki kalıcı çelişkiyle tasvir edilmiştir. Her günkü aşk ve kapitalist modus vivendi. Yamyamlık. Kutsal düşmanın emilimi. Onu toteme dönüştürmek için. İnsan macerası. Dünyevi kesinlik. Bununla birlikte yalnızca saf seçkinler en yüksek yaşam duygusunu getiren ve kateşist kötülükler olan ve Freud tarafından tanımlanan tüm kötülüklerden kaçınan bedensel yamyamlığı gerçekleştirmeyi başardılar. Olanlar cinsel içgüdünün yüceltilmesi değildir. Antropofajik içgüdünün termometrik ölçümüdür. Bedensel olandan elektif bir hale gelir ve yakınlık yaratır. Sevgi dolu, aşk. Spekülatif, bilim. Yoldan çıkar ve kendisini aktarır. Kötülüğe ulaşıyoruz. Medeniyetsiz yamyamlık, kateşizm-kıskançlık, tefecilik, iftira ve suikastın günahlarında bir araya toplandı. Sözde kültürlü ve Hıristiyanlaştırılmış halkların vebası, biz buna karşı mücadele ediyoruz. Yamyamlar.


São Paulo'nun kurucusu patrik João Ramalho Iracema topraklarında gökyüzünün on bir bin bakiresini söyleyen Anchieta'ya karşı. Bağımsızlığımız henüz ilan edilmedi. VI. Don João’nın tipik deyişi: -Oğlum, bazı maceraperestler bunu yapmadan önce tacını başının üstüne koy! Hanedanı sürdük. Maria da Fonte'nin Bragança ruhunu, kanunu ve nefesini kovmak gerekiyor. Kompleksler, delilik, fahişelik, Pindorama’nın anaerkil sisteminin hapishaneleri olmaksızın Freud-gerçeklik tarafından tescillenmiş giyinik ve baskıcı toplumsal gerçekliğe karşı.


Piratininga içinde: Piskopos Sardinha’nın yutulmasının 374. Yılı.


Bu makale ilk olarak Revista de Antropofagia, n.1, year 1, May 1928, São Paulo’da yayımlanmış ve Adriano Pedrosa ile Veronica Cordeiro tarafından İngilizceye çevrilmiştir.


İngilizceden çevirdiğimiz metin ‘Anthropophagite Manifesto’ başlığıyla 24 Kasım 2010 tarihinde Critical Legal Thinking sitesinde yayımlanmıştır, İngilizce metne bağlantı üzerinden erişmeniz mümkündür.

bottom of page